21.04.2024

Izba warszawska powołuje Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono

opublikowano: 2018-06-21 przez: Leśniak Grażyna

Projekt powołania przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono został przedstawiony 18 czerwca 2018 r. na konferencji pt.: „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego”.  Organizatorem i gospodarzem konferencji była Izba warszawska a uczestnikami byli przedstawiciele Izb Radcowskich z całej Polski, przedstawiciele organizacji pozarządowych i członkowie Izby warszawskiej. Gościem specjalnym był dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono w swoich założeniach ma być projektem komplementarnym do systemu bezpłatnej pomocy prawnej finansowanej przez Państwo. Akces do tego projektu będą mogli złożyć radcowie prawni wraz ze swoimi aplikantami, a  klientami będą osoby kierowane do Ośrodka na podstawie umów i porozumień zawartych z organizacjami pozarządowymi czy instytucjami takimi jak np. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, fundacje, czy akademickie kliniki prawa. Zgodnie z założeniami, wspierane będą przede wszystkim osoby nieposiadające pełnomocnika procesowego oraz potrzebujące kompleksowej i profesjonalnej porady prawnej. Podjęcie się zaś prowadzenia danej sprawy oznaczać będzie konieczność doprowadzenia jej do udzielenia satysfakcjonującej porady prawnej, czy też zakończenia prowadzenia sprawy w danej instancji.

Uczestnicy konferencji pozytywnie ocenili przedstawiony projekt i wyrazili nadzieję, że po dopracowaniu szczegółowych rozwiązań system ten będzie mógł być szybko wprowadzony w życie, a być może także znajdzie zastosowanie w większości Izb Radcowskich w Polsce.

Konferencja była okazją do dyskusji nad tym, jak zorganizować system bezpłatnej pomocy prawnej, aby był dobrym uzupełnieniem dla systemu państwowego nieodpłatnej pomocy prawnej.

 − Konferencja została zorganizowana w związku z naszymi przemyśleniami dotyczącymi funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wolą rozwijania idei pracy pro bono wśród członków naszej Izby – powiedział na wstępie Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik witając uczestników konferencji. Jak podkreślił, wciąż są osoby potrzebujące kompleksowej i profesjonalnej pomocy pro bono, zaś w ramach Izby  są radcy prawni zainteresowani pomocą potrzebującym. Jednocześnie konieczne było wyciągnięcie wniosków z doświadczeń zebranych podczas prowadzenia punktu nieodpłatnych porad prawnych w lokalu przy pl. Konstytucji i zastanowienia się nad kształtem pomocy prawnej w nowej rzeczywistości, także prawnej.

O dotychczasowych osiągnięciach i zasługach radców prawnych w pracy pro bono oraz o wielości rozwiązań legislacyjnych w zakresie zastępstwa procesowego z urzędu mówiła prof. dr hab. Monika Całkiewicz, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie. Jej zdaniem, obecnie funkcjonuje wiele nie przystających do siebie rozwiązań w zakresie czy to zastępstwa procesowego, czy dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej, które niestety nie współgrają ze sobą, przez co istnieje rzesza osób potrzebujących, które z tej pomocy nie mogą skorzystać.

− Z jednej strony są radcowie prawni, którzy mając poczucie misji zawodu chcą pomagać a z drugiej wciąż nie brakuje tych, którzy tej pomocy potrzebują. Teraz trzeba tylko dobrze zorganizować system pro bono, aby stanowił jak najlepsze uzupełnienie dla państwowego systemu bezpłatnej pomocy prawnej i wypracować modelowe rozwiązanie, które być może także inne Izby zechcą zaadoptować – powiedział z kolei dr Filip Czernicki, Koordynator ds. programów pro bono OIRP w Warszawie.

Podczas konferencji zabrali głos także Grzegorz Wiaderek, Członek Zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS, który mówił o systemie pomocy prawnej na rzecz ubogich w Polsce oraz Robert Krasnodębski, radca prawny kierujący działem podatkowym w kancelarii Weil Gotshal & Manges. Ten ostatni w swoim wystąpieniu skupił się na kwestii opodatkowania bezpłatnego poradnictwa prawnego.

O misji zawodu radcy prawnego mówił natomiast w swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Rzecznik z uznaniem odniósł się do prezentowanej idei i zadeklarował chęć współpracy wierząc jednocześnie, że wśród radców prawnych w całej Polsce nie zabraknie prawników odpowiedzialnych społecznie i wrażliwych na krzywdę ludzką, którzy traktują swój zawód także w kategoriach posługi osobom marginalizowanym i będącym w trudnej sytuacji życiowej czy materialnej.

Na konferencji nie zabrakło też doświadczeń z zakresu organizacji działalności pro bono w międzynarodowych kancelariach. O najlepszych praktykach w zakresie organizacji działalności pro bono w kancelariach mówiła Magdalena Nasiłowska, radca prawny, koordynatorka pro bono w kancelarii DLA Piper.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy