21.04.2024

Izba warszawska podpisała porozumienie o współpracy z Izbą Adwokacką w Płocku

opublikowano: 2019-10-01 przez: Mika Ewelina

23 września br. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oraz Izba Adwokacka w Płocku zawarły porozumienie o współpracy.

Jednym z celów współpracy zadeklarowanym w porozumieniu jest stworzenie podstaw do wymiany informacji o prowadzonych przez obie Izby szkoleniach zawodowych. Istotną kwestią poruszoną w porozumieniu jest również umożliwienie radcom prawnym z OIRP w Warszawie i adwokatom z Izby Adwokackiej w Płocku uczestniczenia w tych szkoleniach.

Dzięki podpisanemu porozumieniu oferta szkoleniowa obu podmiotów zostanie wzbogacona. Punkty szkoleniowe uzyskane przez radców prawnych z OIRP w Warszawie za udział w szkoleniach organizowanych przez samorząd adwokacki z Izby Adwokackiej w Płocku będą zaliczane na poczet wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy