27.05.2024

Izba warszawska na II Kongresie Prawników Polskich

opublikowano: 2019-06-18 przez: Pusiewicz Weronika

1 czerwca w Poznaniu, odbył się II Kongres Prawników Polskich, na którym debatowano m.in. o potrzebie niezależności sądów, niezawisłości sędziów, a także o kwestii mowy nienawiści. Na miejscu obecni byli również przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Organizatorami II edycji Kongresu były Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Całe spotkanie podzielono na trzy części. Pierwsza z nich, zatytułowana „Sądy i prokuratura w demokracji konstytucyjnej” dotyczyła postępowania dyscyplinarnego, niezależnych sądów i prokuratury, oraz o egzekwowanie jakości w pracy polskich sędziów.

Drugi panel nosił tytuł „W obronie obywatela”. Poruszał istotne dla polskiego prawa kwestie jak np.: tajemnica zawodowa adwokatów i radców prawnych, usprawnienie pracy sądów oraz zmiany w sądownictwie administracyjnym.

Trzecią część kongresu poświęcono tematom hejtu, fake newsów i sposobom walki z tymi narastającymi zjawiskami. Część dyskusji poświęcono także propozycjom zmian w kodeksie karnym dotyczącym mowy nienawiści.

Wśród panelistów zaproszonych na kongres był prof. dr. hab. Rafał Stankiewicz, wicedziekan OIRP w Warszawie. Przedstawiciel Izby warszawskiej  mówił w Poznaniu m.in. o założeniach reformy sądownictwa administracyjnego.

W sobotę, podczas obrad, podsumowaliśmy wiele miesięcy pracy Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, która została utworzona na kongresie katowickim dwa lata temu – objaśnia prof. Stankiewicz – To nie był zmarnowany czas. Uczestniczyliśmy w pracach nad propozycjami zmian w przepisach dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Grupa naszych kolegów, radców prawnych, których prace miałem okazję koordynować przedstawiła program reformy sądownictwa administracyjnego. Reforma ta w założeniu miałaby  m.in. prowadzić do szybszego rozstrzygania spraw poddanych kognicji tych sądów. Możliwość wdrożenia przedstawionych propozycji wydaje się jednak w chwili obecnej ograniczona. Rządzący nie korzystają z opinii i rad środowisk prawniczych

W związku z  debatami na temat sytuacji polskiego systemu prawa uczestnicy kongresu jednogłośnie podjęli uchwałę, w której zaapelowali o wprowadzenie konkretnych regulacji dot. sądownictwa, m.in.: o zwiększenie udziału obywateli w stanowieniu prawa, zachowanie niezależności sędziów oraz o rozdział funkcji Ministra Sprawiedliwości z funkcją Prokuratora Generalnego. Ponadto sygnatariusze uchwały wezwali do utrzymania tajemnicy zawodowej radców prawnych  i adwokatów, która jest ich nieodzownym narzędziem pracy. W trzeciej, ostatniej części dokumentu wezwano do zaprzestania  stosowania  mowy  nienawiści, którą winno się zwalczać poprzez wspólne inicjatywy władz  publicznych,  polityków,  mediów,  oświaty i wymiaru  sprawiedliwości.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy