25.04.2024

Izba warszawska na Global Law Summit

opublikowano: 2015-02-23 przez:

23 lutego 2015 roku w Londynie rozpoczął się międzynarodowy szczyt Global Law Summit, w którym bierze udział dwa tysiące uczestników ze 110 krajów świata. Jest to największa i najważniejsza konferencja prawnicza na świecie. Warszawska OIRP,  jako organizacja oficjalnie wspierająca Global Law Summit, również uczestniczy w tym kongresie.

W konferencji uczestniczą ministrowie sprawiedliwości, prokuratorzy generalni, sędziowie sądów najwyższych, parlamentarzyści i prawnicy z całego globu. Polskę reprezentują: Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk i Prokurator Generalny Andrzej Seremet, a także przedstawiciele różnych organizacji prawniczych, w tym Prezydent CCBE Maria Ślązak.

Kongres rozpoczął się od przemówień m.in. sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii, Lorda Kanclerza Chrisa Graylinga, Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych Erica Holdera i Jose Angela Gurrii, sekretarza generalnego OECD.
 
Tematem przewodnim tegorocznego GLS jest w szczególności 800. rocznica uchwalenia Magna Carta, rola wartości Wielkiej Karty Swobód z 1215 roku w dzisiejszym świecie i kształt obecnego prawa, który powinna ona determinować.
 
Prezes Sądu Najwyższego Anglii i Walii podkreślił, że największe zdobycze Wielkiej Karty Swobód to zakaz więzienia i karania kogokolwiek bez wyroku sądowego, jak również dostęp każdego do wymiaru sprawiedliwości, co zdaje się być bardzo aktualne np. w związku z pracami Ministerstwa Sprawiedliwości RP nad systemem pomocy prawnej pro bono w Polsce.
 
Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych powiedział, że normy prawne uchwalone w Magna Carta są podstawowymi wartościami wolnego świata i wyznacznikami tych krajów, które szanują demokrację, prawa człowieka, wolność wyborów i swobodę ekonomiczną. Pomimo upływu 800 lat wartości te są jak najbardziej aktualne i wolny świat powinien wciąż o nich pamiętać i odzwierciedlać je w swoich systemach prawnych.
 
Szef OECD podkreślił, że stoją przed nami wyzwania jak wprowadzać prawo międzynarodowe w XXI wiek, szczególnie w sytuacji, gdy gospodarki stają się bardziej globalne i wciąż pojawiają się nowe wyzwania.
 
Podczas Szczytu GLS przedstawiciele warszawskiej OIRP – r.pr. Piotr Płachta, Przewodniczący Komisji Zagranicznej  oraz r.pr. Michał Wawrykiewicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Zagranicznej – przeprowadzili rozmowy m.in. z Dziekanem City of London Law Society, w celu podpisania umowy o współpracy między naszymi Izbami, dotyczącej w szczególności wzajemnych szkoleń.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy