18.05.2022

Egzamin radcowski: kto zdaje najlepiej?

opublikowano: 2014-07-28 przez:

Choć ogólny wynik egzaminu radcowskiego w 2014 roku to 64 proc., to ci, którzy skończyli aplikację w 2013 roku zdali w 71 proc.

LEPIEJ ZDAJĄ CI, KTÓRZY OBLALI, OD TYCH, KTÓRZY MIELI PRZERWĘ

„Rzeczpospolita”, s. C2

Katarzyna Borowska


Choć ogólny wynik egzaminu radcowskiego w 2014 roku to 64 proc., to ci, którzy skończyli aplikację w 2013 roku zdali w 71 proc.


W samorządzie radcowskim przeprowadzono analizę tegorocznych wyników egzaminu radcowskiego. Nie był on najlepszy - zdało go bowiem zaledwie 64 proc. kandydatów na radców prawnych. W przypadku adwokackiego sukces odniosło aż 81 proc.

Żeby znaleźć przyczyny takich wyników w Krajowej Radzie Radców Prawnych zanalizowano wyniki.
- Intencją przeprowadzenia tej analizy była m.in. chęć odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób upływ czasu od ukończenia aplikacji wpływa na wynik - mówi Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Najlepiej zdają aplikanci, którzy dopiero co ukończyli aplikację. W tej grupie zdało 71 procent. Ci, którzy ukończyli ją rok wcześniej i mieli już za sobą jedną porażkę zdali w 57 proc. Wypadli jednak lepiej od tych, którzy zrobili sobie przerwę i mimo, że ukończyli aplikację w 2012 roku, to do egzaminu podchodzili w 2014 r. Tu poziom zdawalności to 46 proc.

Lepiej od nich wypadły nawet te osoby, które w ogóle nie kończyły aplikacji a podchodziły do egzaminu powołując się np. na odpowiednie doświadczenie. Ci zdali bowiem w 47 proc.

Spośród osób, które ukończyły aplikację w 2011 roku i latach wcześniejszych zdały w 56 proc. Do egzaminu radcowskiego można podchodzić wielokrotnie. Nie ma tu limitu.

- W przypadku osób, które kilkakrotnie ponoszą porażkę na egzaminie, pojawia się pytanie o ich przydatność do wykonywania zawodu.
Aplikacja to duża inwestycja, może szkoda, że wcześniej u tych osób nie nastąpiła refleksja co do drogi zawodowej - mówi prezes Sałajewski.

Podkreśla też, że wyniki egzaminu mogą stać się przyczynkiem do zmiany podejścia do samego szkolenia przez samorząd. Pewne zmiany mogą nastąpić m.in. w związku z tym, że w 2016 roku kandydaci na radców prawnych i adwokatów po raz pierwszy podczas egzaminu zawodowego będą rozwiązywać zadania z zasad wykonywania zawodu. To efekt wprowadzenia ustawy deregulacyjnej, która m.in. zlikwidowała część testową.

- Zastanawiamy się nad zmianami umożliwiającymi dobre przygotowanie aplikantów do tej nowej części egzaminu - mówi prezes Sałajewski.

EGZAMIN RADCOWSKI W 2014 R.
Kto odniósł sukces
Spośród osób, które:

  • ukończyły aplikację w 2013 r. - zdało 71 proc.,
  • ukończyły aplikację w 2012 r., a w 2013 r. uzyskały wynik negatywny - 57 proc.,
  • ukończyły aplikację w 2012 r., a w 2014 r. przystąpiły po raz pierwszy do egzaminu - 46 proc.,
  • ukończyły aplikację w 2011 r. i latach wcześniejszych - 56 proc.,
  • przyszły ze ścieżek pozaaplikacyjnych - 47 proc. Ogółem zdało 64 proc podchodzących do egzaminu.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy