20.04.2024

Do 19 maja 2018 r. jest czas na uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG

opublikowano: 2018-05-17 przez: Mika Ewelina

W najbliższą sobotę, 19 maja 2018 r., mija termin na uzupełnienie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL. Dotyczy to tych przedsiębiorców, których wpis nie zawiera takiej informacji.  Ci, którzy w tym czasie tego nie zrobią, zostaną wykreśleni z CEIDG.

Wymóg uzupełnienia wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numer PESEL nakłada na przedsiębiorców art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). Obowiązek ten dotyczy tych przedsiębiorców, których wpisy nie zawierały tej informacji.

Na uzupełnienie tej danej czas jest do 19 maja 2018 r. Tego dnia upływa termin, jaki wyznaczył ustawodawca na uzupełnienie wpisu. Przepis art. 61 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw mówi bowiem o 2 latach od wejścia w życie ww. ustawy, a to stało się 19 maja 2016 r.

Jak przypomina Krajowa Izba Radców Prawnych w piśmie adresowanym do Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych, po upływie tego dwuletniego terminu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy