29.09.2020

Długie czekanie na sprawiedliwość w sądach pracy, wyrok w czasie wypowiedzenia nierealny

opublikowano: 2020-09-14 przez: Więckowska Milena

Ludzie zwolnieni z pracy latami czekają na wyrok w swojej sprawie. Problem tylko pogłębiła zmiana procedury cywilnej i wprowadzona w 2019 r. możliwość nałożenia na pracodawcę przez sąd I instancji obowiązku zatrudnienia pracownika do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. W efekcie sędziowie nie muszą się śpieszyć, pracownicy nie mogą doczekać się na sprawiedliwość, a koszty ponoszą pracodawcy.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy