22.10.2021

Dla kogo władze samorządu

opublikowano: 2016-11-02 przez:

Jednym z projektów rozpatrywanych przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych będzie nowelizacja tzw. ordynacji wyborczej. Dwa zaproponowane w niej rozwiązania, budzą poważne wątpliwości co do ich zgodności z prawem. Mowa o zakazie łączenia funkcji w organach samorządu na szczeblu okręgowym i krajowym oraz o wymogu odpowiedniego stażu samorządowego dla osób ubiegających się o funkcje dziekana rady oraz prezesa KRRP – pisze Jowita Pilarska, dziekan OIRP w Zielonej Górze – podaje „Prawnik.pl”.

Czytaj więcej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy