24.04.2024

Co zagraża pracy radców prawnych?

opublikowano: 2019-12-11 przez: Więckowska Milena

W ostatnim czasie zauważalnie wzrosła konkurencja na rynku prawniczym. Nowe kancelarie, w tym odszkodowawcze, powstają w szybkim tempie i proponują coraz niższe ceny za swoje usługi. Mniej niż jedna piąta radców prawnych, którzy wzięli udział w badaniu ilościowym ARC Rynek i Opinia dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie czuje, że rynek stwarza im realną perspektywę stabilności.

Zagrożeń, jakie dostrzegają dla swojego zawodu radcy prawni, jest kilka. Wśród nich najpoważniejszym i najczęściej wymienianym przez członków OIRP w Warszawie jest wzrost konkurencji na rynku prawniczym i powstawanie kancelarii świadczących coraz tańsze usługi – kolejno 84 proc. i 76 proc. odpowiedzi. W związku z tym radcy prawni obawiają się, że ich wynagrodzenia spadną, liczba klientów zmniejszy się, a presja na obniżanie cen za radcowskie usługi będzie coraz silniejsza. Aż 76 proc. ankietowanych odczuwa, że pracuje w dużej niepewności i nieprzewidywalności.

Rosnąca konkurencja i jej kwalifikacje

Podobnym zagadnieniem jest rosnąca tendencja do zatrudniania na stanowiskach „radcowskich” osób, które radcami prawnymi formalnie nie są. Ponad jedna trzecia (37 proc.) ankietowanych zauważa to zjawisko, a 73 proc. mówi o zagrożeniu zawodu radcy prawnego właśnie poprzez świadczenie pomocy prawnej przez osoby nie będące prawnikami. Niewątpliwie znaczenie ma tu między innymi powszechny brak świadomości, kim rzeczywiście jest radca prawny i co odróżnia go od innych grup zawodowych świadczących podobne usługi – co zauważa 69 proc. członków warszawskiej Izby. Prawie połowa (48 proc.) widzi natomiast zagrożenie dla swojego zawodu w szerokiej dostępności informacji o prawie w internecie.

Prawo się zmienia, a formalności przybywa

Zarówno sytuacja społeczno-gospodarcza, jak i przepisy regulujące pracę radców prawnych są kwestiami zmiennymi, a przy tym bardzo istotnymi dla rynku usług prawniczych. Aż 64 proc. ankietowanych zwraca uwagę, że regularnie rośnie liczba obowiązków, które muszą wykonywać radcy prawni w związku z regulującymi ich pracę przepisami, a zdaniem 85 proc. radców prawnych dostosowanie tych przepisów do sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju jest ważne, by zawód radcy prawnego mógł się rozwijać. Członkowie warszawskiej OIRP (63 proc.) zwracają również uwagę na szybki przyrost liczby aktów prawnych, z którymi muszą się zmagać w pracy na co dzień.

Jak zadbać o wizerunek?

Radcy prawni są też zdania, że w społeczeństwie funkcjonuje negatywny wizerunek prawników jako grupy zawodowej. Aż 86 proc. podkreśla, jak ważne jest poprawienie tego stanu rzeczy i jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku wskazuje działania promocyjno-komunikacyjne. Niewiele mniej (78 proc.) ankietowanych uważa, że równie istotną aktywnością jest działalność społeczna, którą powinni prowadzić radcy prawni.

Komentarz Dziekan Moniki Całkiewicz:

Nie ulega wątpliwości, że rozpoznawalność zawodu radcy prawnego w społeczeństwie jest dla naszej Izby bardzo ważna. Już w grudniu ruszamy z akcją promującą wyszukiwarkę szukajradcy.pl, która pośrednio ma również promować zawód radcy prawnego. Nie jesteśmy w stanie zapobiec zwiększającej się liczbie prawników, ale możemy dbać o interesy radców prawnych oferując im stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych (a profesjonalizm wyróżnia tę grupę zawodową). Działania w zakresie edukacji prawnej społeczeństwa także mają niebagatelne znaczenie. Dlatego zachęcam serdecznie wszystkich chętnych do włączenia się do projektów edukacyjnych koordynowanych przez r.pr. Magdalenę Bartosiewicz!

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy