20.04.2024

Chmura w kancelarii prawnej czy kancelaria prawna w chmurze

opublikowano: 2018-06-22 przez: Leśniak Grażyna

W dniu 20 czerwca 2018 r., w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Chmura w kancelarii prawnej czy kancelaria prawna w chmurze?”. Konferencja poświęcona była tematyce stosowania rozwiązań chmurowych w świadczeniu usług prawnych.

Organizatorem konferencji była Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Izby Radców Prawnych, której przewodniczącym jest Włodzimierz Chróścik.

Konferencję swoim patronatem objął Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Konferencję otworzyli Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz oraz Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Izby Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, zapraszając uczestników do debaty.

Konferencję rozpoczęło przemówienie Dominika Wójcickiego,  Dyrektora w Departamencie Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który podkreślał między innymi rolę technologii w świadczeniu usług oraz wyraził zadowolenie, że radcowie prawni interesują się stosowaniem rozwiązań technologicznych w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Podczas konferencji wystąpili prelegenci, wśród których byli przedstawiciele dostawców technologii i rozwiązań chmurowych oraz ich użytkownicy, w tym przedstawiciele kancelarii prawnych, które stosują już rozwiązania chmurowe w świadczeniu usług prawnych. Taki dobór prelegentów zapewnił możliwość pogłębionej analizy tematu rozwiązań chmurowych oraz żywą i merytoryczną debatę już od początku Konferencji.

Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji, w charakterze prelegentów przyjęli (w kolejności wystąpień podczas konferencji):

 1. Adam Kotarbiński, Chief Information Officer / Partner, Magnusson;
 2. Wioletta Kulińska, Adwokat / Associate, Magnusson;
 3. Michał Jaworski, Członek Zarządu Microsoft, Dyrektor ds. Innowacji Technologicznych;
 4. Radosław Ochotny, Technology Strategist, Microsoft;
 5. Renata Zalewska, Radca Prawny Microsoft;
 6. Agata Szeliga, Radca Prawny, Partner, Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak;
 7. Tomasz Plata, CEO & Co-founder;
 8. Michał Tabor, Head of R&D;
 9. Łukasz Wachowicz, Head of Sales & Partnerships;
 10. Marek Laskowski, Dyrektor Działu IT, DZP;
 11. Piotr Marczuk, Dyrektor ds. Polityki Korporacyjnej na region CEE, Microsoft.

Konferencja miała formułę debaty, w czasie której radcowie prawni mogli zadawać prelegentom pytania oraz brać czynny udział w dyskusji, z której to możliwości korzystali, a publiczność żywo reagowała na wystąpienia prelegentów.

Konferencję poprowadziły Joanna Daniłowicz i Aneta Pacek – Łopalewska, radcowie prawni z OIRP Warszawa, od kilku lat angażujący się obok pracy zawodowej w projekty technologiczne oraz zajmujący się wspieraniem prawników we wdrażaniu technologii.

Podczas konferencji uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie są korzyści i ryzyka związane z wdrożeniem chmury w kancelariach prawnych oraz uzyskać informacje, czy warto wdrażać chmurę, jak z niej korzystać oraz jaka jest alternatywa dla chmur i jak stosować w praktyce  te rozwiązania.

Konferencji została poświęcona specjalna strona internetowa (www.konferencja.kirp.pl), na której można znaleźć program konferencji oraz informacje na temat prelegentów. Można również sprawdzić, na jakie pytania odpowiadali prelegenci. Każdy radca prawny mógł również włączyć się do debaty zadając pytanie za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie. Tą drogą radcowie prawni zadali kilkadziesiąt pytań.

I tak, w kwestii bezpieczeństwo danych kancelarii w chmurze, chcieli wiedzieć np., jakie są podstawowe ryzyka dla bezpieczeństwa danych związane z wdrożeniem rozwiązania chmurowego i jak można zabezpieczyć kancelarię i dane jej klientów w umowie z dostawcą chmury.

W trakcie konferencji  radcowie prawni pytali również o to, czy rozwiązania chmurowe są zgodne z RODO, czy wdrażając rozwiązania chmurowe kancelaria zwiększa ryzyko utraty danych i czy wszystkie dane można umieścić w chmurze. W zakresie świadczenia usług z wykorzystaniem chmury pytania dotyczyły m.in. sposobu, w jaki dostawca usługi/rozwiązania wykorzystuje chmurę i w jaki sposób zapewnia dostępność ich klientom.

Nie brakowało też pytań o efektywność rozwiązania chmurowego dla kancelarii, a dokładnie o to, jakie główne argumenty przemówiły za wyborem rozwiązania chmurowego dla kancelarii, do czego kancelaria stosuje chmurę i jak zareagowali klienci − jakie były ich najczęstsze pytania i obawy. W części zaś dotyczącej tego, czy w każdej kancelarii może działać chmura, radcowie prawni pytali o koszty tego rozwiązania i o to od czego one zależą.

Co istotne, o ryzykach, korzyściach, wyzwaniach, kosztach i innych aspektach rozwiązań chmurowych mówili praktycy IT oraz prawnicy, którzy takie rozwiązanie chmurowe wdrożyli i korzystają z niego na co dzień. Odrębnym punktem była dyskusja na niezwykle aktualny i gorący temat bezpieczeństwa i ochrony danych.

Po zakończeniu konferencji, jej uczestnicy potwierdzali, że tematy technologiczne są dla nich interesujące, a na konferencji o rozwiązaniach chmurowych otrzymali cenną wiedzę w pigułce od najlepszych specjalistów IT i radców prawnych wdrażających te rozwiązania w swoich kancelariach.

Samorząd będzie zatem starał się wyjść naprzeciw oczekiwaniom radców prawnych, organizując cykliczne wydarzenia dotyczące technologii w świadczeniu usług prawnych.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy