21.10.2020

Przez brak notyfikacji, firmom grozi zwrot środków z bonu turystycznego

opublikowano: 2020-10-14 przez: Więckowska Milena

Z bonu turystycznego korzystają bezpośrednio rodziny z dziećmi, ale pośrednio - przedsiębiorcy. Dlatego pomoc ta powinna być notyfikowana przez Komisję Europejską - uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A skoro nie była, Unia może wszcząć przeciwko Polsce procedurę wyjaśniającą. Taką pomoc mogą zakwestionować również firmy, które nie skorzystały z tego wsparcia.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy