16.07.2024

11. Międzynarodowy Kongres Prawniczy – Ankara 2020

opublikowano: 2020-01-22 przez: Więckowska Milena

W dniach 9-12 stycznia odbył się 11. Międzynarodowy Kongres Prawniczy, który w tym roku poświęcony był głównie prawom człowieka. Podobnie jak w poprzednich latach wśród prawników zaproszonych do dyskusji znaleźli się przedstawiciele Izby warszawskiej. Stołecznych radców prawnych reprezentowali Wicedziekan Rady, r.pr. Monika Całkiewicz oraz członek Rady OIRP w Warszawie, Jarosław Dąbkowski.

Kongres rozpoczął się uroczystym otwarciem, na którym gości przywitali gospodarz wydarzenia, Dziekan Izby Adwokackiej w Ankarze, Erinç Sa?kan oraz Wiceprezes Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, Levent Gök.

W trakcie wydarzenia odbyło się wiele równoległych sesji poświęconych prawom człowieka oraz roli prawników w obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej na świecie.

Formuła Międzynarodowego Kongresu Prawniczego w Ankarze pokazuje, że takie spotkania wciąż mają bardzo duży potencjał. – komentuje Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie, Monika Całkiewicz – W trakcie konferencji mieliśmy okazję poznać problemy prawników nie tylko z Turcji, ale też z wielu europejskich krajów. Dyskusje dotyczyły spraw absorbujących także polskie środowisko prawnicze, jak na przykład prawo do obrony. Wymiana doświadczeń i poglądów w trakcie takich wydarzeń to najlepsza droga do wypracowania zmian, na których skorzystają nie tylko prawnicy, ale przede wszystkim społeczeństwo – dodaje.

Organizatorem konferencji była Izba adwokacka w Ankarze, z którą OIRP w Warszawie w ubiegłym roku zawarła porozumienie o współpracy.

          

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy