08.07.2020

Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy "węglowej"

opublikowano: 2015-01-21 przez:

Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Zawiera ona zapisy konieczne do realizacji planu naprawy Kompanii Węglowej z uwzględnieniem sobotniego porozumienia między rządem i górniczymi związkami zawodowymi.

Za ustawą opowiedziało się 58 senatorów, przeciwko głosował jeden, a 28 się wstrzymało. Odrzucono wszystkie zgłoszone przez PiS wnioski mniejszości.

Najważniejsza przyjęta poprawka wprowadza do ustawy dotyczącej pakietu socjalnego dla górników zapisy sobotniego porozumienia, które różnią się od przyjętego przez Sejm w piątek tekstu. W stosunku do uchwalonej dzień przed porozumieniem wersji sejmowej, zniknęły 24-miesięczne odprawy dla górników dołowych, pojawiły się 3-letnie urlopy górnicze dla pracowników przeróbki węgla oraz wyższe - 12-miesięczne odprawy dla pracowników przeróbki, administracji i powierzchni.

Konsekwencją innej przyjętej poprawki jest konieczność uzyskania zgody UOKiK na nabycie kopalni albo jej części. Pozostałe poprawki mają charakter redakcyjny bądź doprecyzowujący.

Senatorowie odrzucili natomiast cztery zgłoszone przez PiS wnioski mniejszości. Pierwszy dotyczył corocznego audytu kosztów ogólnych zarządu przedsiębiorstw górniczych, drugi - nieuchylania artykułu dotyczącego sporządzenia planu dyslokacji pracowników w razie likwidacji kopalni, a trzeci i czwarty - objęcia spółek górniczych ustawą "kominową" przy nadaniu elastyczności w uznaniowym kształtowaniu płac.

Przed głosowaniem pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk, odpowiadając jeszcze na pytania senatorów poinformował m.in., że roczne wypłaty z ZUS na emerytury górnicze są rzędu 14 mld zł, a wpływy z sektora górniczego - podatki, składki - w granicach 7 mld rocznie...... Odnosząc się do pytań o konieczność notyfikacji w KE pomocy publicznej w ramach programu dla KW - m.in. finansowania z budżetu działań SRK - ocenił, że negocjacje z Komisją na pewno będą bardzo trudne; w przyszłym tygodniu pojedzie (w tej sprawie) do Brukseli, jednak prawo UE - mówił - dopuszcza możliwość dopłaty do sprzedaży węgla ze stratą i jest ona stosowana w innych krajach. Wyrównanie kosztów sprzedaży nie wymaga wystąpienia do KE - zaznaczył.

Pytany o import węgla ze wschodu Kowalczyk mówił, że Polska musi importować 7 mln ton rocznie węgla grubego, używanego głównie w gospodarstwach domowych, bo nie produkuje go w wystarczającej ilości. Pracujemy nad zwiększeniem jego wydobycia, bo jego sprzedaż jest najbardziej opłacalna - zaznaczył.

W czasie dyskusji senatorowie opozycji dociekali, czy ustawa dopuszcza zamykanie kopalń w ogóle. Jaki dogmat zakazuje zamykania kopalń? - pytano z ław koalicji.

Senatorowie koalicji przypominali też, że znowelizowana właśnie ustawa o funkcjonowaniu górnictwa przyjęta za rządów PiS w 2007 r. dopuszcza zamykanie kopalń. Ale tylko w przypadku wyczerpania złóż - replikował senator PiS Stanisław Kogut, sprawozdawca wniosków mniejszości.

Nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 pozwala na realizację rządowego programu naprawy Kompanii Węglowej. Zapewnia przede wszystkim finansowanie z dotacji budżetowej likwidowania kopalni, przejętej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń (SRK) przed końcem 2015 r.

Głównym zadaniem SRK - zgodnie z ustawą - jest "prowadzenie likwidacji kopalni", ale też "tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanej kopalni". Przyjęte zmiany przewidują też, że część kopalni przejętej przez SRK może być sprzedana np. chętnemu inwestorowi.

Rządowy plan zmodyfikowany przez porozumienie ze związkami zawodowymi zakłada, że do SRK mają trafić kopalnie: Piekary, Brzeszcze, a także - po wcześniejszym podziale zakładów - Makoszowy i Centrum. Perspektywą działań SRK wobec nich ma być nie "wygaszanie", a restrukturyzacja części tych zakładów - tzw. zorganizowanych części przedsiębiorstwa – a następnie pozyskanie dla nich inwestorów lub tworzenie z nich spółek pracowniczych.

Osobny załącznik do porozumienia przewiduje, że jeśli kopalnia Brzeszcze nie zostanie do września br. sprzedana inwestorowi (wstępne zainteresowanie nią wyraził Tauron), zostanie przeniesiona do Nowej Kompanii Węglowej. Do Nowej Kompanii Węglowej ma trafić też cała reszta kopalń KW.

Węglokoks-Kraj kupi bezpośrednio od KW wydzieloną z obecnego zakładu Bobrek-Centrum kopalnię Bobrek (według wcześniejszych zapowiedzi Kompanii środki zaliczki na poczet tej bezpośredniej transakcji pozwolą zagrożonej upadłością KW przetrwać w najbliższych miesiącach).

Proces tworzenia Nowej Kompanii Węglowej ma potrwać do końca września br. i ma odbywać się w "trybie pełnych konsultacji" ze stroną społeczną.

W czwartek o godz. 15 ma się odbyć dodatkowe, jednodniowe posiedzenie Sejmu, na którym rozpatrzone zostaną poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy