30.06.2022

SA: Wyrok bez rozprawy skutkował nieważnością procesu

opublikowano: 2018-08-22 przez: Mika Ewelina

Bank pozwał pozwaną o zapłatę z tytułu niespłaconych pożyczek. Pozwana po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, wniosła zarzuty. Sąd wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok uwzględniający powództwo. Nie było jednak ku temu podstaw, skoro powód złożył wniosek o przeprowadzenie rozprawy na wypadek wniesienia zarzutów - orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Czytaj więcej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy