08.05.2021

Prokuratura umorzyła śledztwo ws. tzw. ustawy o rajach podatkowych

opublikowano: 2015-02-27 przez:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie opóźnienia w opublikowaniu ustawy o tzw. rajach podatkowych, dzięki której rząd chciał ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę - poinformował w piątek rzecznik tej prokuratury Przemysław Nowak.

Ustalono - jak podkreślił Nowak w piątkowym komunikacie - że pracownicy resortu finansów nie mieli "prawnego obowiązku" monitorowania procesu legislacyjnego projektu, a wskazanie właściwego terminu ogłoszenia ustawy należało do Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Jednakże uchybienia funkcjonariuszy z RCL należy uznać za "przewinienia sankcjonowane na drodze odpowiedzialności służbowej lub dyscyplinarnej".

Śledztwo w tej sprawie - jak podano w komunikacie - zostało wszczęte 6 października 2014 r. Ustalono w nim, że założeniem projektu ustawy (…) było to, aby zawarte w niej przepisy dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych weszły w życie nie później niż całość przepisów tej ustawy, tj. nie później niż w dniu 1 stycznia 2015 r." Ponieważ jednak ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dopiero 3 października 2014 r., przepisy dotyczące zagranicznych spółek - wbrew intencji projektodawcy - weszłyby w życie w terminie późniejszym, czyli 1 lutego 2015 r. Dopiero po znowelizowaniu 21 października 2014 r. tej ustawy – jak zaznaczył Nowak – przepisy ws. zagranicznych spółek weszły w życie 1 stycznia 2015 r., czyli zgodnie z początkowymi założeniami.

Jak poinformowano w komunikacie prokuratury, "pracownicy Ministerstwa Finansów nie mieli prawnego obowiązku monitorowania procesu legislacyjnego, po przekazaniu projektu ustawy pod obrady Sejmu". "Obowiązek taki nie został na nich nałożony także w zakresie informowania RCL o pożądanym terminie publikacji ustawy, przy uwzględnieniu zapisów dotyczących vacatio legis wskazanych w projekcie ustawy" - wskazano. Dlatego - funkcjonariusze z MF nie dopuścili się niedopełnienia obowiązków - wyjaśniono. Natomiast "uchybienia funkcjonariuszy z RCL powinny być uznane nie jako zachowania realizujące znamiona przestępstwa, lecz jako przewinienia sankcjonowane na drodze odpowiedzialności służbowej lub dyscyplinarnej".

Tzw. ustawa o rajach podatkowych, dzięki której rząd chciał ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, została podpisana 17 września i - by zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. - powinna była zostać opublikowana przed końcem września. Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało ją jednak dopiero 3 października, w efekcie czego były obawy, że nowe przepisy wejdą w życie z rocznym opóźnieniem.

W związku z tym premier Ewa Kopacz zleciła szefowi KPRM Jackowi Cichockiemu wewnętrzną kontrolę w Rządowym Centrum Legislacji i Ministerstwie Finansów. W sprawozdaniu szefa KPRM z tej kontroli napisano m.in., że "ustalenia (...) uzasadniają negatywną ocenę skuteczności i rzetelności działań Ministerstwa Finansów dotyczących wejścia w życie przepisów (…) w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych z dniem 1 stycznia 2015 r.". Resort finansów nie monitorował bowiem daty opublikowania przepisów w terminie umożliwiającym wejście ich w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. "Nie podjęto również działań w celu przyspieszenia prac nad publikacją ustawy zmieniającej nawet w ostatnim możliwym dniu jej ogłoszenia, tj. 30 września 2014 r. Zdaniem kontrolerów odpowiedzialny za przygotowanie ustawy Departament Podatków Dochodowych w MF nie dostrzegł ryzyka związanego z nieopublikowaniem ustawy w oczekiwanym terminie i nie informował członków kierownictwa ministerstwa o potencjalnych skutkach nieogłoszenia regulacji do 30 września 2014 r.

Kontrolerzy mieli też zastrzeżenia do RCL. Negatywnie oceniono "niedochowanie należytej staranności w celu prawidłowego ustalenia terminu ogłoszenia przepisów, a także brak współpracy RCL z Ministerstwem Finansów w tym zakresie". W sprawozdaniu zaznaczono jednak, że "mimo stwierdzonych nieprawidłowości działania RCL nie naruszyły przepisów dotyczących publikacji aktów normatywnych".

Kontrolerzy uznali, że "ustawa o rajach podatkowych" została opublikowana z opóźnieniem, ponieważ RCL nieprawidłowo ustaliło termin jej ogłoszenia. W związku ze spóźnioną publikacją ustawy z-ca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w MF został odwołany ze stanowiska; szef Departamentu Dzienników Urzędowych w RCL otrzymał upomnienie; ponadto on i jego zastępca zostali pozbawieni premii za październik.

Aby nowe przepisy mogły wejść w życie na czas, czyli od 1 stycznia 2015 r., klub PO złożył w Sejmie poselski projekt zmieniający ich vacatio legis. Ustawa została uchwalona przez Sejm jesienią i weszła w życie z początkiem tego roku. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy