06.06.2023

Od 2 stycznia 2019 r. Urząd Patentowy RP uruchomi e-powiadomienia o terminie uiszczenia opłaty za kolejne okresy ochronne znaku towarowego.

opublikowano: 2018-08-17 przez: Mika Ewelina

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej zawiadamia, że od przyszłego roku uruchomiona zostanie usługa e-powiadomień przypominających o terminie do przedłużenia prawa ochronnego na znaki towarowe. Pierwsze przesłane powiadomienia będą dotyczyły praw, których data wygaśnięcia przypada w drugiej połowie 2019 roku.

Uruchomienie systemu e-powiadomień wynika z realizacji wymagania art. 49 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Szczegóły dostępne na stronie Urzędu Patentowego RP.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy