17.08.2022

Resort finansów za świadczeniem pomocy przez studentów

opublikowano: 2015-03-10 przez:

Krąg podmiotów uprawnionych do udzielania bezpłatnych porad prawnych należy poszerzyć – apeluje Ministerstwo Finansów w kolejnych uwagach do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa, przygotowanego przez ministra sprawiedliwości. Ustawa ma na celu stworzenie w kraju ponad 1500 punktów (minimum dwa w każdym powiecie), w których nieodpłatnie będzie świadczona przedsądowa pomoc prawna - pisze Anna Krzyżanowska w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy